MODERAN NASTAVNIK

 MODERAN NASTAVNIK

Advertisements

DAN PLANETE ZEMLJE

Danas je Dan planete Zemlje. Trebalo bi svaki dan da bude posvećen našoj planeti jer je ugrožena i treba je čuvati. Razvojem gradova i industrije čovek je počeo da uništava prirodu izduvnim gasovima, česticama čađi,nuklearnim  otpadom itd….Često smo svedoci pomora ribe, izlivanja nafte u moru,šumskih požara izazvanih nepažnjom čoveka. Treba koristiti filtere, biogoriva, obnovljive izvore energije  i sačuvati i za buduće generacije.To je tzv. održivi razvoj.      

         Dakle čuvajmo danas da bismo imali i sutra.                        

Temperaturna inverzija

Temperatura vazduha opada sa porastom nadmorske visine. Međutim nekada je toplije na većoj visini. Naime u kotlinama na velikim visinama okruženim planinama noću se hladan vazduh spušta na dno kotline i „ujezeri se“(formira se magla tj. oblak izjutra ). U toku dana sunce nesmetano zagreva padine planina a dno kotline se sporo greje zbog ujezerenog vazduha te je na većoj visini toplije. Dešava se npr. u Sjeničkoj i Pljevaljskoj kotlini (na slici ).Слика

Blog o geografiji

Blog je namenjen učenicima kojima predajem jer već putem facebooka i maila već komuniciramo.Često im dajem da prave prezentacije i vrlo rado rade maturske radove te je ovo način da efikasnoo i brzo razmenimo zapažanja i komentare i da podelimo neke zanimljivosti.